Služby

1. Přípravné a dokončovací stavební práce

Úprava terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce pro stavby, zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků včetně přípravy pozemků pro rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření) a podobně.


2. Výkopové a zemní práce

Provedeme veškeré zemní práce a výkopové práce velkého i malého rozsahu, jako jsou výkopy základů, přípravné práce pro stavby, terénní úpravy, výkopy zářezů a následné uložení výkopu do násypů. Vše včetně přepravy zemin a demolice objektů. Při realizaci zemních prací využíváme výhradně vlastní techniku.3. Výstavba ZTV


4. Zakládání staveb a základové desky

Zabýváme se i zakládáním staveb jakéhokoliv rozsahu, od založení rodinného do po celkové založení souboru budov.


5. Strojní a ruční demolice včetně dopravy


6. Přeprava sypkých materiálů


7. Pokládka zámkové dlažby